Vydaná aktualizace 1.6 (06/2015)

Datum přidání: Jun 17, 2015 5:48:9 PM

  • Změna: ve výsledcích se zobrazuje ztráta na vítěze.

  • Změna: zjednodušení úprav během záznamu závodu. Změny je možné dělat během závodu bez toho, aby se musela otevírat tabulka úpravy. Pokud se zapíše 0, tak je možné číslo změnit a zachová se původní čas. Čas se zachová i v případě, že se mění číslo u jiného než posledního řádku.

  • Abych to trochu vysvětlil. Pokud dobíhá závodník a chci se podívat, kdo to je, tak zapíšu číslo a stisknu Enter. Vidím, kdo to je, kolik má kol... a tak znovu zadám číslo, počkám až proběhne cílovou čáru a stisknu Enter.

  • V tu chvíli se upraví poslední řádek (čas i číslo)

  • Když dobíhá víc lidí, nebo nevidím číslo, tak při proběhnutí zadám 0 a Enter. Tím se uloží správný čas a jen změnou z 0 na správné číslo dojde k aktualizaci čísla a čas zůstane původní.

    • V případě, že zjistím nějakou chybu v zapsaných číslech, tak opravou změním číslo a čas zůstane ten původní.

  • Upravené záznamy jsou barevně zvýrazněné.